Litt om fremtiden, gamle og nye prosjekter.

Hjemmesider Webflow Nyheter 5 min read , January 30, 2022
INTERsens 250R

Det er på høy tid å skrive noen ord om fremtiden, gamle og nye prosjekter. Det har vært litt stille på skrive-fronten en god stund, og det har vært av mange forskjellige årsaker. Noen av disse årsakene tenker jeg å dele med dere her.

Litt om fremtiden.

Jeg velger å starte med å skrive litt om fremtiden aller først. Det er ganske enkelt fordi det lenge så dystert ut for SE Design. Til tross for at SE Design har gått jevnt og stabilt over flere år nå, så lå det an til at firmaet måtte legges ned ved årsskiftet 2022.

Bakgrunnen for dette er ganske enkelt fordi det lå an til at den nye regjeringen skulle følge opp den gamle regjernings forslag om endringer i reglene for hvor mye uføretrygdede kunne tjene.

Hva har det å si for SE Design?

Hva har det å si for SE Design, tenker du sikkert. Mange av dere som er mine faste kunder vet at SE Design er et bi-prosjekt for meg. Det er noe jeg driver med på si da jeg er delvis ufør. Dette medfører at det er et tak på hvor mye man kan tjene i løpet av et år, og med Høyre-regjerings forslag om endringer, så ville det slått ut på en måte at fra første krone man tjente utenom, så ville uføretrygden reduseres. Dette i motsetning til tidligere, hvor man kunne tjene inntil 0,25G uten at uføretrygden ble redusert. Det er jo ikke penger så går rett i lomma dette her. Man jobber for disse pengene, og man betaler sin skatt. Ja, faktisk betaler man ganske mye mer i skatt enn hva funksjonsfriske gjør i sin vanlige jobb.

Hva skjedde?

Det som lenge lå i kortene var at den nye regjeringen skulle videreføre Høyre-regjeringens forslag om at uføretrygden skulle reduseres fra første tjente krone. Det ville i så fall betydd at jeg via SE Design ville endt opp i minus. Og som en hver person da forstår, så kan man altså ikke ta på seg arbeidsoppgaver hvor man ender opp med å måtte betale for å tilby en tjeneste. Man kan jo ikke leve av det.

Heldigvis så snudde den nye regjeringen etter stort press fra både SV, Rødt og alle uføre rundt om i landet, som ikke en gang kunne ta på seg et styreverv i borettslaget, med en slik regelendring.

Siden regjeringen valgte å beholde den gamle ordningen, så reddet det firmaet. Altså SE Design. Og det er gledelig at jeg nå fortsatt skal kunne ha muligheten til å tilby tjenester av høy kvalitet til markedsledende priser.

Kort om gamle prosjekter.

X-Con Norway

Siden sist har jeg levert noen nye hjemmesider. En av dem er til X-CON Norway som tilbyr produkter som i aller høyeste grad er aktuelt i disse corona-tider. Disse søylene (som vist på bildet over) er selvsagt sertifiserte og godkjente etter alle kunstens regler, og blir brukt både på sykehus, legesenter, biblioteker, sykehjem, aldershjem, skoler, barnehager, idrettsarenaer og alle tenkelige steder i det offentlige rom.

Det disse søylene gjør, er å rense luften, for å si det veldig enkelt. De bruker UV-C lys-stråling for å drepe virus, bakterier, aerosoler, sopp osv. De bytter ut luften i et rom opptil 4 ganger i døgnet. Systemet reduserer dermed faren for smitte, den reduserer sykefraværet på arbeidsplassen, i skolen eller barnehagen, og med denne på plass, trenger du ikke lenger tenke på å ha egne systemer, rutiner og papirmøller for god utlufting av rom, når du ønsker å drive helsefaglig forsvarlig. De tilbyr også andre produkter, som f.eks en portal som desinfiserer handlekurver etc. Jeg anbefaler alle å gå inn på hjemmesiden deres å bli bedre kjent med dem og deres produkter der. www.x-con.no

Enda flere prosjekter under utarbeiding.

I tillegg til X-CON Norway, så har jeg nevnt tidligere at jeg også jobber med å lage en nettbutikk for en bedrift med svært spennende produkter. Dette arbeidet er i full gang, men siden kunden har valgt å gjøre noen endringer i sin produkt portefølje, så har vi ikke rukket å bli helt ferdige enda. Noen produkter og produsenter skal ut, og nye skal inn. Slike ting tar litt tid noen ganger, så her ligger det også litt på de nye produsentenes evne til å svare raskt med å gjøre tilgjengelig tekst og bilder som skal benyttes i denne nettbutikken. Mer enn dette kan jeg dessverre ikke fortelle om dette prosjektet pr nå, men det er bare å følge med, så kommer det snart flere oppdateringer.

Nytt prosjekt fra Canada.

Canada’s calling

Canada’s calling. Nytt prosjekt er på gang for nok et media-foretak fra Canada. SE Design er klar for å ta på seg oppdraget, og ser frem til å se hva vi kan få til sammen. Nå var det i utgangspunktet satt opp en deadline til 1 Februar 2022, men det lar seg ikke gjøre.

På generell basis vil jeg gjerne benytte anledningen til å fortelle alle som ønsker seg en ny hjemmeside, at det tar faktisk tid å lage en skikkelig god hjemmeside. Noen få dagers deadline på en hjemmeside, er ikke realistisk. Skal man være i nærheten av å klare noe slikt, så må du som kunde ha alt klart på forhånd. Alt av bilder, alt av tekst, og helt klare og tydelige meninger om hva slags design du liker og ikke liker. Man har ikke tid til å drive å endre på designet eller layouten dersom en hjemmeside skal bli ferdig på få dager. Sånn er det bare. Sørg for å ha alt på stell. Skaff bilder, grafer, ikoner og annet, og sørg for at det er av høy kvalitet. Ønsker du deg en nettbutikk? På få dager? Vel, da skal den være ganske liten, og ha få produkter for å rekke det.

Sør med andre ord for å beregne GOD tid til å få hjemmesiden laget. Da kan jeg også garantere at du får et langt bedre håndverk enn hvis du ønsker deg et hastverk prosjekt.

SE-Design
Hjemmesider Design Webflow Netthandel